fbpx

Redaktion

Redaktion

Redaktion

Daria Spitza

Chefredaktör & ansvarig utgivare
daria.spitza
@kultmagasin.se

Ellen Algren

Opinion- och litteraraturedaktör
ellen.algren
@kultmagasin.se

Theo Hafström

Musikredaktör
theo.hafstrom
@kultmagasin.se

Lejla Cato

Litteraturredaktör
lejla.cato
@kultmagasin.se
Saga 
Coelho Ahndoril 
Filmredaktör
 saga.coelho.ahndoril
@kultmagasin.se

Stina Meyerson

Filmredaktör
stina.meyerson
@kultmagasin.se

Daria 
Spitza

Chefredaktör & ansvarig utgivare
daria.spitza
@kultmagasin.se

Ellen 
Algren

Opinion- och litteraraturedaktör
 ellen.algren
@kultmagasin.se

Theo Hafström

Musikredaktör
theo.hafstrom
@kultmagasin.se

Saga 
Coelho
Ahndoril 

Filmredaktör
 saga.coelho.ahndoril
@kultmagasin.se

Lejla 
Cato

Litteraturredaktör
 lejla.cato
@kultmagasin.se

Stina Meyerson

Filmredaktör
stina.meyerson
@kultmagasin.se

Daria 
Spitza

Chefredaktör & ansvarig utgivare
daria.spitza
@kultmagasin.se

Ellen 
Algren

Opinion- och litteraraturedaktör
 ellen.algren
@kultmagasin.se

Theo Hafström

Musikredaktör
theo.hafstrom
@kultmagasin.se

Saga 
Coelho Ahndoril

Filmredaktör
 saga.coelho.ahndoril
@kultmagasin.se

Lejla 
Cato

Litteraturredaktör
 lejla.cato
@kultmagasin.se

Stina
Meyerson

Filmredaktör
stina.meyerson
@kultmagasin.se

Skribenter

Skribenter

Aya
Kanbar

aya.kanbar
@kultmagasin.se

Alice
Maddock

alexandra.hillstrom
@kultmagasin.se

Allis Sääsk Berglund

allis.saask
.berglund
@kultmagasin.se

Aya
Kanbar

aya.kanbar
@kultmagasin.se

Alice
Maddock

alice.maddock
@kultmagasin.se

Allis Sääsk Berglund

allis.saask.berglund
@kultmagasin.se

Charles Lundman

charles.lundman
@kultmagasin.se

David
Brignoli 

david.brignoli
@kultmagasin.se

Fanny
Betnér

fanny.betner
@kultmagasin.se

Aya
Kanbar

aya.kanbar
@kultmagasin.se

Alice
Maddock

alice.maddock
@kultmagasin.se

Allis Sääsk Berglund

allis.saask.berglund
@kultmagasin.se

Charles Lundman

charles.lundman
@kultmagasin.se

David
Brignoli 

david.brignoli
@kultmagasin.se

Fanny
Betnér

fanny.betner
@kultmagasin.se

Charles
Lundman

charles.lundman
@kultmagasin.se

David
Brignoli

david.brignoli
@kultmagasin.se

Fanny
Betnér

fanny.betner
@kultmagasin.se

Felicia Malmqvist

felicia.malmqvist
@kultmagasin.se

Gustav Stjernkvist

gustav.stjernkvist
@kultmagasin.se

Isabel
Dahlgren

isabel.dahlgren
@kultmagasin.se

Jesper Ahlcrona

jesper.ahlcrona
@kultmagasin.se

Jesper Lundstedt

jesper.lundstedt
@kultmagasin.se

Kitty Östergren

kitty.östergren
@kultmagasin.se

Felicia Malmqvist

felicia.malmqvist
@kultmagasin.se

Gustav Stjernkvist

gustav.stjernkvist
@kultmagasin.se

Isabel 
Dahlgren

isabel.dahlgren
@kultmagasin.se

Jesper Ahlcrona

jesper.ahlcrona
@kultmagasin.se

Jesper Lundstedt

jesper.lundstedt
@kultmagasin.se

Kitty Östergren

kitty.östergren
@kultmagasin.se

Matilda
Olson

matilda.olson
@kultmagasin.se

Nardos Tekle

nardos.tekle
@kultmagasin.se

Robin Andersson

robin.andersson
@kultmagasin.se

Sara
Ek

sara.ek
@kultmagasin.se

Sara Razi Ullah

sara.raziullah
@kultmagasin.se

Matilda
Olson

matilda.olson
@kultmagasin.se

Nardos Tekle

nardos.tekle
@kultmagasin.se

Robin Andersson

robin.andersson
@kultmagasin.se

Samuel Bokenblom

samuel.bokenblom
@kultmagasin.se

Sara
Ek

sara.ek
@kultmagasin.se

Sara Razi Ullah

sara.raziullah
@kultmagasin.se

Felicia
Malmqvist

felicia.malmqvist
@kultmagasin.se

Gustav
Stjernkvist

Gustav.stjernkvist
@kultmagasin.se

Isabel 
Dahlgren

isabel.dahlgren
@kultmagasin.se

Jesper
Ahlcrona

jesper.ahlcrona
@kultmagasin.se

Jesper
Lundstedt

jesper.lundstedt
@kultmagasin.se

Kitty
Östergren

kitty.ostergren
@kultmagasin.se

Matilda
Olson

matilda.olson
@kultmagasin.se

Nardos
Tekle

nardos.tekle
@kultmagasin.se

Robin
Andersson

robin.andersson
@kultmagasin.se

Samuel
Bokenblom

samuel.bokenblom
@kultmagasin.se

 

Sara 
Ek

sara.ek
@kultmagasin.se

Sara 
Razi Ullah

sara.raziullah
@kultmagasin.se

Tobias Sundin

tobias.sundin @kultmagasin.se

Zejneb
Rauf

zejneb.rauf
@kultmagasin.se

Fotografer

Fotografer

Donna
Lee

donna.lee
@kultmagasin.se

Louise
Helmfrid

louise.helmfrid
@kultmagasin.se

Donna
Lee

donna.lee
@kultmagasin.se

Louise Helmfrid

louise.helmfrid
@kultmagasin.se

illustratörer

Donna
Lee

donna.lee
@kultmagasin.se

Louise Helmfrid

louise.helmfrid @kultmagasin.se

illustratörer

Hugo Hernqvist

hugo.hernqvist
@kultmagasin.se

Noa Persson

noa.persson
@kultmagasin.se

Elvira Svensson

elvira.svensson
@kultmagasin.se

Hugo Hernqvist

hugo.hernqvist
@kultmagasin.se

Noa Persson

noa.persson
@kultmagasin.se

Elvira Svensson

elvira.svensson
@kultmagasin.se

Hugo
Hernqvist

hugo.hernqvist
@kultmagasin.se

Noa
Persson

noa.persson
@kultmagasin.se

Elvira
Svensson

elvira.svensson
@kultmagasin.se