OM KULT

KULT Magasin är ett fullständigt obundet, ofiltrerat och oförstörbart nätmagasin. KULT finns till för att vidga den snäva mediesfären och skapa en plats där kultur kan växa, skapas, publiceras och diskuteras.

Varför startades KULT?

KULT Magasin startade 1:a januari 2020. Sedan dess har vi dagligen publicerat texter, foton och illustrationer. Målet med KULT Magasin har sedan start varit att skapa en tillgänglig plats som bryter mot mediesfärens normer och där ungdomskultur står i fokus. KULT Magasin har i dagsläget sju redaktörer, ett tiotal skribenter samt ett flertal fotografer och illustratörer. Är du nyfiken på oss som står bakom sidan kan du kika här. Utöver våra fasta skribenter tar vi också alltid emot insändare av olika slag. Läs mer nedan!

Vill du se ditt verk på KULT?

En stor del av KULT Magasins grund är att alla ska ha möjlighet att bidra till tidningen. Vi tar därför alltid emot insändare av olika slag. 

Opinionsartiklar, dikter, noveller, krönikor… Oavsett textform är du välkommen att skicka in din text till oss på insandare@kultmagasin.se eller höra av dig för att bolla en textidé med oss. Om du vill genomföra en intervju eller recensera ett verk får du gärna höra av dig till oss innan du börjar skriva. Det kan vara så att vi redan har en intervju planerad eller att en av våra fasta skribenter skriver på en recension av verket. Vid recensioner utgår vi från aktualitetsprinicpen och recenserar främst nysläppta verk. Vi korrekturläser och ger feedback på alla texter som publiceras på sidan.

Du är också välkommen att skicka in illustrationer, kortfilmer eller foton till oss. Det kan ta en stund för oss att svara då vi arbetar ideellt, men vi läser alla mejl och återkommer så fort vi hinner. 

Vi tar också gärna emot förslag på artiklar och ämnen som du skulle vilja se på sidan. Dessa kan du också mejla till insandare@kultmagasin.se.

Hur drivs KULT?

Allt arbete på KULT Magasin bedrivs ideellt. Vill du stötta oss i vårt arbete med att bevaka och skriva om kultur i alla dess former, vänligen besök vår Patreonsida. Genom att stötta oss via Patreon kan du hjälpa till att göra KULT Magasin ännu större och bättre. Vi hoppas att du vill bidra med det som din ekonomi tillåter och hjälpa till att utveckla sidan!

För att bekosta utgifter som sidan medför använder vi oss av Patreon samt tar emot musik via Submithub. Är du en artist eller ett skivbolag och skulle vilja stötta vårt arbete i samband med att du skickar in musik till oss, är du därför välkommen att nå oss via Submithub.

KULT Magasin har under 2023 beviljats bidrag från Kulturrådet, som i viss utsträckning finansierar delar av tidningens verksamhet.

Vill du annonsera hos oss? Läs mer här. Vi erbjuder annonsbanners till företag och kreatörer, men vi tar inte emot gästinlägg, sponsrade artiklar eller annat innehåll som på något sätt påverkar vårt redaktionella innehåll.

Ansvarig utgivare är Daria Spitza.