Fotoserie: Us in the open

I fotoserien Us in the open har dansaren och fotografen Yubo Chen dokumenterat dansens fortlevnad under pandemin, när scenen försvann och dansen fick flyttas till andra miljöer. I fotoserien utforskar hon frågor som: Hur förändras rörelsemönster när miljön ändras? Hur kan fotografi visa dans i sitt mest naturliga stadie och fånga ögonblicken från en dansares perspektiv? Skapar kameran närhet eller avstånd?

Eftersom dans oftast förekommer i grupp ligger fokuset i detta projekt på varje enskild dansare istället för gruppen, och de dansare som deltagit i projektet är Siri Lundh, Yared T Cederlund, Camille Prieux och Julia Sikell Arnet.


Foton: Yubo Chen