Foton: Saorla McCormack Sweeney

visst K

tre svarade hon

var fyra och hade tre hemligheter fingrarna tog 

slut när jag räknade egna jag såg att hon såg och förstod och

aldrig skulle fråga

.

hon är fyra och har större sinne               min tunga förråder ständigt jag vet 

den kommer förblöda mig 

så som K                           hur ska det gå utan

.

min sköld mitt offer min K

.

anne carson skriver om eros och jag hinner läsa ETT ord innan mina hemligheter tar fatt

springer gatan och sprängs i rännan och jag menade att vara sval men är TYST 

HULIGAN

.

amor eros K, åh så bitter å så ljuv

.

hela tiden köttet nästan försäger mig    handlar inte om eros   jag tror det

bitter å ljuv ryms inte i mitt begär dess två kanter i              fel dimension

.

min jord fäst mig, i din eld ditt vatten…

.

bara i barndomen är verkligheten verklig skrev DU witt-brattström men

Krigardrottningen, dina ord är desillusionerade jag eller du eller någon kan inte tro dig 

du är ju inget barn

.

vem ska jag tro på nu               tänkte räkna mina fingrar är förbrukade BRA 

kom på mig att ta fel mått igen

.

K, ta ut mina mått!

.

måste minnas så skriver:

allt är hemlighet 

barnet har tre

det är i verklighet 

den fanns kanske en gång 

så som K

och mina fingrar

begäret är måttlöst