Månadens kreatör: CNIDARIEL

Neonfärger, fantasivärldar och konstnärliga rum. Årets första ‘Månadens kreatör’ är CNIDARIEL, som i sitt skapande utforskar såväl den egna identitetens som musikens och konstens olika uttryckssätt!