fbpx

Om KULT

Om KULT

KULT är ett onlinemagasin med fokus på konst och kultur i alla dess former. KULT är en öppen och inkluderande plattform, som ska ge utrymme till olika kultur- och konstuttryck såväl som samhällskommenterande texter. “KULT ska vara en plats som tillför något nytt till den svenska mediasfären – kvalitet ska gå före kontakter och den kreativitet som finns, men inte alltid syns, ska få träda fram.” säger chefredaktör Daria Spitza.

Under kategorin ”Musik” publicerar vi recensioner samt listar de bästa nya släppen. Här ryms även krönikor och dylikt om musikindustrin, musikens plats i samtiden och personliga erfarenheter med en artist eller en genre.

”Opinion” är en plats för våra skribenter att uttrycka egna åsikter och reflektioner. Filosofi, spaningar om samtiden(eller framtiden) och det egna själslivet tar central plats. Här kan texterna handla om vad som helst, men texten är alltid skribentens egen.

Texterna i Litteratur” tar som väntat avstamp i det skrivna ordet, här kan en läsa bokrecensioner och poesi samt krönikor och esssäer om litteratur. Varje söndag publicerar vi en samling poesi skriven av våra skribenter eller av er läsare.

Sist men inte minst är ”Visuellt”, som är ett samlingsord för texter som rör just visuella medier. Film, scenkonst, illustrationer och spel och dylikt. Som alltid strävar vi efter att sätta konst och kulturuttryck i ett vidare perspektiv.

Är du intresserad av att skriva för KULT?

Skriv till oss på: red@kultmagasin.se eller kontakta oss via Facebook eller Instagram